O NÁS

Naše společnosti Lesfa a Agroles se zabývají lesnickou a zemědělskou výrobou. V zemědělské výrobě jsme prvovýrobci obilovin a olejnin. Vlastníme menší stádo hovězího dobytka masného plemene Charolais. V zemědělství provádíme následující služby: orba, setí, odvoz komodit, lisování a sečení sena, slámy. V lesnictví provádíme těžbu dřeva, probírky a prořezávky. Zaměřujeme se zejména na zpracování biomasy z těžebních zbytků probírek a prořezávek, likvidaci sadů a jiných náletových dřevin. Naše společnosti jsou schopny od Vás odkoupit, zpracovat a přepravit veškerou dřevní hmotu.

technika_head.jpg technika_head_2.jpg technika_head_3.jpg

Telefon: + 420 731 566 387, + 420 731 566 391

E-mail: joseblazek@centrum.cz, blazek.kostice@centrum.cz, lesfa@centrum.cz

Adresa: SK - Letná 691/18, 908 85 Brodské, CZ - Hlavní 117/3, 691 52 Kostice

>>FACEBOOK<<